Vragen & antwoorden

Een erkende assistentiewoning?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalt de regels waaraan erkende assistentiewoningen moeten voldoen. Enkel als aan alle criteria is voldaan krijgt een groep van assistentiewoningen een erkenning. Het label “erkend” staat dus voor een onmiskenbare zorg- en kwaliteitsgarantie.
De woningen moeten voldoen aan meerdere voorwaarden, onder andere inzake brandveiligheid, aanwezigheid van een oproepsysteem, rolstoeltoegankelijkheid enz.
Het beheer wordt waargenomen door een “beheersinstantie” die een heel aantal welomschreven diensten moet leveren aan de bewoners. Zo moet onder meer een woonassistent ter beschikking staan van de bewoners, crisis en overbruggingszorg moet worden verstrekt, dag en nacht moet een permanentiesysteem beschikbaar zijn voor noodoproepen, gemeenschapsruimten met alle bijhorende faciliteiten dienen ter beschikking te staan van de bewoners…

Een beheersinstantie?

Een beheersinstantie waarborgt het leveren van alle zorgen en diensten die in de regelgeving worden voorzien. Verder is zij verantwoordelijk voor het beheer en de verhuring van de assistentiewoningen.
Zij treedt hierbij in de plaats van de private eigenaars die hun rechten op het beheer en gebruik van de woningen middels een terbeschikkingstellingsakte aan de beheerder hebben overgedragen. Als een eigenaar zijn woning verkoopt is de nieuwe eigenaar door de terbeschikkingstellingsakte gebonden.
Er is dus geen enkele impact voor de bewoner van de assistentiewoning.

Wie is onze beheersinstantie?

Het beheer van onze residentie wordt gewaarborgd door “Vulpia”.
Vulpia biedt reeds meer dan 20 jaar hoogkwalitatieve zorgverstrekking in meerdere zorgcentra over heel België. Vulpia is een open en pluralistische organisatie waar vertrouwen en respect deel uitmaken van de bedrijfscultuur. Met haar slogan, “Zorg zonder zorgen”, stelt Vulpia de bewoner centraal.
Alle medewerkers zetten zich dagelijks in voor het welzijn van de bewoners. Zo waarborgen zij een warme en huiselijke sfeer waarbinnen bewoners zich veilig en geborgen voelen.

Crisis-en overbruggingszorg?

Crisiszorg is de hulp en zorg die bij een onverwachte noodsituatie meteen wordt ingeschakeld.
Denk hierbij aan een kwalijke valpartij, een acuut ziektebeeld, een plotse pijnaanval…
Indien er zich als gevolg hiervan een hospitalisatie of een herstelperiode aandient wordt voor een beperkte periode overbruggingszorg ingeschakeld.
Als het herstel van lange duur is of helemaal uitblijft wordt in samenspraak met de bewoner verdere zorgverstrekking georganiseerd.

Wanneer kan je naar een assistentiewoning?

- Ben je alleenstaand en 65 jaar of ouder, dan kom je in aanmerking voor een assistentiewoning.
- Ben je nog met twee en jijzelf of je partner is minimaal 65 jaar, dan kom je eveneens in aanmerking.
Dus ook als je wederhelft jonger is, mogen jullie er samen naartoe.
- Ben je jonger dan 65, maar zorgbehoevend en beschik je bovendien over een psychologisch of medisch attest om dat te staven, dan maak je eveneens aanspraak op een assistentiewoning.